Со консултации и проектирање, ние им нудиме на нашите клиенти комплетно индивидуален пристап

Најважно е да се добијат вистинските информации за сите третмани опфатени со нашата производствена програма.
Врз основа на нашето долгогодишно искуство, ние исто така им нудиме на нашите клиенти квалитетен технолошки совет. Нашите техничари пристапуваат кон клиентите поединечно и ги слушаат нивните желби и барања. Проектите се дизајнирани во согласност со опциите и очекувањата на клиентите. Ние секогаш се стремиме да ги оптимизираме процесите и да ги намалиме оперативните трошоци на производството. Во исто време, секогаш го ставаме на прво место квалитетот на финалниот производ.

Обука

Ние, исто така, обезбедуваме обука за вашите вработени вклучени во процесите на третман на површините. На овој начин, заедно го постигнуваме највисокото ниво на квалитет на готовите производи.