Процес на површинска обработка каде горниот слој на алуминиум  го претвараме во оксиден слој кој обезбедува одлична заштита од корозија и абење и електрично го изолира. Специјални хемикалии и процеси за пред-третман:

Постапки за предобработка:

  • ЧИСТЕЊЕ
  • НАГРИЗУВАЊЕ
  • ПОЛИРАЊЕ
  • ДЕКАПИРАЊЕ
  • АНОДИЗАЦИЈА
  • БОЕЊЕ
  • ЗАПЕЧАТУВАЊЕ
  • СПЕЦИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ