Процес со кој  постигнуваме декоративен ефект на производот, со соодветен пред-третман, но исто така отпорност на корозија. Специјални хемикалии и процеси за пред-третман:

 

Постапки за предобработка:

  • ЧИСТЕЊЕ
  • НАГРИЗУВАЊЕ
  • НАГРИЗУВАЊЕ СО ОДМАСТУВАЊЕ
  • ФОСФАТИРАЊЕ
  • БЕЗ ИСПИРАЊЕ
  • БЕЗХРОМАТНО
  • СПЕЦИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ