Специјални хемикалии и процеси за пред-третман:

 

Постапки за предобработка:

  • ЧИСТЕЊЕ
  •  НАГРИЗУВАЊЕ
  •  БЕЗ ИСПИРАЊЕ
  • БЕЗХРОМАТНО
  • СПЕЦИЈАЛНИ ПРОИЗВОДИ